Výsledek vyhledávání
Jaký je správný způsob užívání tablet Beliema?
Váš Idelyn

Jaký je správný způsob užívání tablet Beliema?


 


1.Před použitím výrobku si důkladně umyjte ruce.

2.Při vyjímání tablet z obalu si počínejte zvláště opatrně:
netlačte na střed tablety, může se vzhledem ke své velikosti zlomit.

3.Pro správné vyjmutí tablety z obalu mírně zatlačte na
konec tablety z přední strany obalu a vyjměte ji, nebo zatlačte na alumuniovou
fólii na zadní straně obalu, a poté tabletu nadzvedněte a vyjměte ji z obalu.

4.Tabletu použijte bezprostředně po vyjmutí z obalu.

5.Tableta se musí zavést hluboko do pochvy, aby se usnadnilo
její rychlé rozpuštění.


Nahoru